Daně

Zpracuji Vám:

  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daň z příjmu právnických osob
  • Daň z nemovitostí
  • Daň z nabytí nemovitých věcí ( dříve daň z převodu nemovitostí )
  • Daň z přidané hodnoty + kontrolní hlášení k DPH
  • Daň silniční
  • Daň dědická
  • Daň darovací

Kontaktujte mne

Kontakt

Šárka Kotmanová Novohradská 745/21
370 01 České Budějovice
+420 724 159 681 ucetnicb@ucetnicb.cz